Zarządzenie Nr 55/2019/DEF Prezesa NFZ

Artykuły, 2019-06-03

 

Zarządzenie Prezesa NFZ 55/2019/DEF określa warunki udzielania i rozliczania przez NFZ środków na dofinansowanie zakupu oprogramowania. Na realizację dofinansowania zakupu oprogramowania w 2019 r. zostaną przeznaczone środki w wysokości 21 267 tys. zł. (ok. 21mln zł). Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu nie później niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Świadczeniodawcy posiadającego umowę z NFZ , który jest wystawiającym zaświadczenie lekarskie (zwolnienie lekarskie L4, eZLA) lub, u którego zatrudnieni są wystawiający i osoby upoważnione do wystawiania takiego zaświadczenia oraz w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie u tego świadczeniodawcy została wystawiona recepta w postaci elektronicznej.

 

Ile można otrzymać dofinansowania?

Ustalanie wysokości przyznanych środków odbywa się na następujących zasadach. Kwota dofinansowania zakupu oprogramowania dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć 80% poniesionych wydatków bez podatku VAT, (jeśli jest możliwość odliczenia podatku VAT) lub 80% poniesionych wydatków z podatkiem VAT (gdy nie ma możliwości odliczenia VAT). Wydatki te nie mogą być wyższe niż 1 000 zł, a gdy zastały przekroczone, wtedy dofinansowanie liczone jest od kwoty 1 000 zł lub 1 000 zł powiększonej o podatek VAT.

 

Co można sfinansować?

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki na zakup oprogramowania w 2018 r. lub w 2019 r. Zarządzenie mówi, że oprogramowaniem można nazwać takie, które jest  wykorzystywane do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Można skorzystać z dofinasowania na uzupełnienie brakujących licencji, np. stanowisko lekarskie, archiwizator dokumentacji medycznej ADMED, licencja na podpis cyfrowy.

Ważne jest, żeby zakupy były sfinansowane ze środków własnych i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, które było realizowane w ubiegłym roku.

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Skontaktuj się z nami, pomożemy wybrać odpowiednie rozwiązanie, tak żeby skorzystać z dofinansowania. ZAPYTAJ

Zarządzenie NFZ 55/2019/DEF oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie NFZ -> LINK

 

Na skróty
Zdalny serwis Zdalny serwis TV Team viewer Zapytaj Zamów wycenę Zamów licencję Zamów usługę Rejestracja na konferencję Newsletter