Weterynaria

KS-SODEL to nowoczesne rozwiązanie informatyczne opracowane specjalnie dla firm działających w branży weterynaryjnej. To dopracowane technologicznie narzędzie pozwoli każdej firmie kreatywnie rozwijać prowadzoną działalność, płynnie zarządzać i wydajnie funkcjonować na konkurencyjnym rynku oraz spełniać wymogi stawiane przez Prawo Farmaceutyczne i Weterynaryjne.

KS-SODEL można podzielić na dwie równo­rzędne części: część dystrybucyjną – wspomagającą działalność hurtowni oraz część administracyjną, czyli wspomagającą zarządzanie przedsiębiorstwem.

System centralny składa się z kilkunastu zintegrowanych podsystemów. Każdy z nich zapewnia obsługę poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Do najważ­niejszych modułów tworzących sys­tem należą:

System centralny składa się z kilkunastu zintegrowanych podsystemów. Każdy z nich zapewnia obsługę poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Do najważ­niejszych modułów tworzących sys­tem należą:

SYSTEM OBSŁUGI HURTOWNI WETERYNARYJNEJ KS-HWW

Zarządzenie magazynem i dystrybucją jest  zagadnieniem strategicznym zarówno z punktu widzenia producenta jak i hurtowni. Optymalizacja procesów składowania pozwala na obniżenie koszów przy równoczesnym zapewnieniu płynności dostaw do odbiorców. Najważniejsze funkcje: sprzedaż (obsługa dystrybucji), zamówienia  (zarządzenie zapasami, planowanie i kontrola zamówień, bieżąca kontrola braków, wspomaganie działu zaopatrzenia), zakupy (kontrola towaru), zestawienia, magazyn (zarządzenie towarem w magazynie z możliwością tworzenia dokumentów magazynowych i przesunięć towarów, obsługa kodów kreskowych i urządzeń bezprzewodowych). System umożliwia również elektroniczną komunikację z lecznicami weterynaryjnymi np. wysyłka faktur elektronicznych.

OBSŁUGA MAGAZYNU BEZPRZEWODOWEGO KS-OMB

Magazyn bezprzewodowy to nowoczesna technologia obiegu dokumentów oraz realizacji zadań w magazynie. System KS-SODEL posiada rozszerzenie funkcjonalne w postaci modułu KS-OMB, który zapewnia realizację tej koncepcji w każdym zakresie przy użyciu urządzeń bezprzewodowych (PALMTOP). Cechy charakterystyczne KS-OMB:

  • Bezprzewodowa komunikacja z bazą danych,
  • Możliwość zainstalowana na różnych platformach systemowych: Unix, Linux, Windows,
  • Szybkość w dostępie do danych,
  • Pełne zabezpieczenie aplikacji, użytkownik uzyskuje dostęp do odpowiednich modułów dopiero po zalogowaniu się do systemu,
  • Eliminacja papierowego obiegu dokumentów po stronie magazynu,
  • Obsługę i ewidencję zarówno opakowań zwrotnych jak i kartonów.

KOMUNIKACJA ON-LINE KS-STI

Podstawowym zadaniem modułu jest stworzenie kanału komunikacji pomiędzy producentem/hurtownią a kontrahentem, który umożliwia min. składanie zamówień on-line, dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej oraz innych strategicznych danych. Dzięki temu klient uzyskuje możliwość bieżącej obserwacji stanu realizacji zamówienia z pomocą przeglądarki internetowej lub bezpośrednio z własnego systemu informatycznego. Nowoczesny system zamówień on-line znacząco podnosi jakość obsługi kontrahenta. Wprowadzenie elektronicznej obsługi klienta niewątpliwie powoduje obniżenie kosztów działania zarówno po stronie producenta jak i klienta.

RELACJE Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI KS-CRM

Moduł umożliwia realizację polityki Customer Relationshio Management CRM zarówno w kierunku dostawców jak i odbiorców poprzez: zarządzenie pracą grup przedstawicieli handlowych, płynną realizację zamówień, organizację promocji, centralne zarządzenie działaniami marketingowymi, planowanie czasu pracy przedstawicieli, raportowanie do centrali (tworzenie dowolnych zestawień), organizowanie programów lojalnościowych. Rozwiązanie mobilne w łatwy sposób wspomagają organizację procesu sprzedaży i dystrybucji opartą na przedstawicielach handlowych. Moduł gromadzi niezbędne informacje o kontrahentach, pozwala śledzić historię zamówień, grupować klientów wg wybranego klucza, przejrzyście przeglądać dane na temat sprzedaży, zaległości, a w ten sposób planować działania handlowe.

FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ KS-FKW

Ten nowoczesny moduł wspomaga zarządzenie w zakresie finansów i księgowości. Skutecznie wspiera procesy biznesowe z zakresu controllingu i windykacji. Kluczowe elementy funkcjonalne tego modułu to:

  • W pełni rozlicza działalność firmy z instytucjami podatkowymi,
  • Porządkuje dokumenty w rejestrach, teczkach, dzięki czemu możliwe jest szybkie zlokalizowanie poszukiwanych informacji,
  • Panel windykatora pozwalający zarządzać zobowiązaniami kontrahentów,
  • Sporządzenie wybranych analiz i zestawień na potrzeby zarządzania finansowego.

Moduł został wzbogacony w nowoczesne narzędzie rozrachunku, obejmujące funkcje elektronicznej wymiany danych. Pozwala prowadzić ewidencję zarówno w polskich złotych jak i dowolnej walucie obcej z pełnym automatycznym naliczaniem różnic kursowych. Współpraca z pozostałymi modułami w ramach KS-SODEL gwarantuje precyzyjne ewidencjonowanie kosztów w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Tak jak pozostałe moduły systemu, moduł Finanse - Księgowość jest na bieżąco aktualizowany do zmieniających się przepisów prawa.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI KS-ZZL

Moduł KS-ZZL w kompleksowy sposób wspomaga realizację polityki personalnej, wykraczając przy tym daleko poza standardowe możliwości systemów kadrowo-płacowych. Pozwala min. na rejestrację danych personalnych pracowników, ewidencję różnych typów umów, prowadzenie ewidencji urlopów, definiowanie dowolnej liczby składników wynagrodzeń, wydruk indywidualnych i zbiorowych list płac, dokumentów do urzędów skarbowych, zestawień dla GUS oraz przygotowanie dokumentów dla ZUS. Moduł umożliwia również generowanie przelewów dla systemów bankowości elektronicznej. Kompleksowo wspiera prowadzenie ewidencji czasu pracy (za pomocą kart lub czytników linii papilarnych).

EWIDENCJA ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH KS-ESM

Moduł umożliwia pełną ewidencję: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów niskocennych. Pozwala na prowadzenie dwubiegunowej amortyzacji (bilansowej i podatkowej) z możliwością rozbicia opisów wg. dowolnie zdefiniowanych kryteriów. Moduł ma możliwość gromadzenia dowolnych informacji charakteryzujących elementy majątku. Funkcje zawarte w module pozwalają na sprawne zarządzanie majątkiem trwałym poprzez prowadzenie kartotek majątku trwałego, tworzenie planów amortyzacji oraz ewidencję wszystkich związanych z nim dokumentów od przyjęcia o likwidacji.

 
Zapytaj
Brak referencji dla wybranej grupy!
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Rozwiązanie
Parametry umowy
Dane firmy
* Pole wymagane
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Rozwiązanie
Parametry licencji
Wybierz rozwiązanie!
Wybierz program a następnie podaj szczegóły do zamówienia licencji
Nazwa modułu Ilość Cena netto Cena brutto
246 zł 302.58 zł
260 zł 319.8 zł
101 zł 124.23 zł
56 zł 68.88 zł
62 zł 76.26 zł
62 zł 76.26 zł
89 zł 109.47 zł
100 zł 123 zł
102 zł 125.46 zł
139 zł 170.97 zł
155 zł 190.65 zł
207 zł 254.61 zł
207 zł 254.61 zł
207 zł 254.61 zł
217 zł 266.91 zł
217 zł 266.91 zł
248 zł 305.04 zł
259 zł 318.57 zł
326 zł 400.98 zł
342 zł 420.66 zł
388 zł 477.24 zł
404 zł 496.92 zł
435 zł 535.05 zł
517 zł 635.91 zł
1700 zł 2091 zł
2177 zł 2677.71 zł
6118 zł 7525.14 zł
18 zł 22.14 zł
Razem: 260 zł 319.8 zł
Nasz konsultant skontaktuje się, aby ustalić szczegóły zamówienia na KS-MEDIS
Dodatkowe zintegrowane programy
KS-SOLAB
Nasz konsultant skontaktuje się, aby ustalić szczegóły zamówienia licencji.
Dane firmy
* Pole wymagane
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Szczegóły usługi
Poniżej zamieszczamy cennik usług obowiązujący od dnia 01.02.2024 r. Usługi niezdefiniowane w cenniku są wyceniane indywidualnie. Cena liczona za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Do wszystkich podanych cen doliczamy 23% podatku VAT.
Stawka za godzinę pracy po godz. 16:00 liczona jest podwójnie.
Datę i godzinę realizacji należy wcześniej uzgodnić z pracownikami Kamsoft Podlasie Sp. z o.o
Pobierz formularz ZLECENIA JEDNORAZOWEJ ZDALNEJ USŁUGI SERWISOWEJ.
Jest to upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli tylko udostępniasz dostęp do danych (połączenie zdalne), użyj tego formularza:


Jeżeli masz zamiar przekazać dane do Kamsoft Podlasie, użyj tego formularza:Podpisany formularz wyślij na adres: Kamsoft Podlasie Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 33, 18-300 Zambrów.
Aby przyspieszyć realizację zadania, należy formularz zeskanować i wysłać na adres mailowy: handel@kamsoftpodlasie.pl
Rodzaj systemu
Wybierz rodzaj systemu!
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów medycznych
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia

Termin realizacji nie jest gwarantowany ze względu na realizację w pierwszej kolejności zgłoszeń od klientów posiadających umowę na stały serwis. Termin realizacji należy uzgodnić z pracownikiem serwisu.
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów dystrybucji i zarządzania
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów zarządzania
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów farmacji
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Dane firmy
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
* Pole wymagane
W najbliżym czasie nie planowane są żadne konferencje.
Na skróty
Zdalny serwis Zdalny serwis TV Team viewer Zapytaj Zamów wycenę Zamów licencję Zamów usługę Rejestracja na konferencję Newsletter