Handel detaliczny

         ​

KS-SOW jest kompleksowym Systemem wspomagania pracy sklepu, pracującym w środowisku Windows. Ze względu na możliwość korzystania z bazy KS-BLOZ jest szczególnie polecany do sklepów zielarskich, zielarsko-medycznych oraz zielarsko-drogeryjnych.

System wykorzystuje w swojej pracy bazy typu SQL oraz technologie internetowe. Szczególny nacisk w Systemie położono na sprawną i szybką obsługę. Zastosowano również rozwiązania pozwalające na wykorzystanie drukarek igłowych i ich pracę z Systemem w trybie znakowym.

System KS-SOW składa się z kilkudziesięciu powiązanych ze sobą modułów zapewniających szeroki zakres możliwości. Funkcje zawarte w modułach wchodzących w skład Systemu pozwalają na prowadzenie sprzedaży, zamówień, zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń. Istotne cechy wybranych modułów:

Sprzedaż

 • Zgodność z przepisami ministerstwa finansów i innych uprawnionych instytucji,
 • Błyskawiczna i łatwa obsługa,
 • Bogactwo metod sprzedaży (według nazw handlowych, kodów sklepu, kodów kreskowych producenta, kodów kreskowych sklepu itp.),
 • Obsługa kart kredytowych, czeków, faktur kredytowanych,
 • Współpraca z drukarkami fiskalnymi
  • Elzab Mera, Omega,
  • Posnet Thermal,
  • Novitus Vivo, Vento, Quarto,Delio,
  • Innova Profit,
 • Wykorzystywanie technologii internetowych wprost podczas ekspedycji (łączność i sprawdzanie oferty w hurtowni, zamówienia CITO, rezerwacje towaru w hurtowni)

Zamówienia

 • Automatyczne obliczanie norm i poziomu zapasów towarów wykorzystujące zaawansowane mechanizmy analizy sprzedaży i jej przewidywanej tendencji,
 • Optymalne tworzenie zamówień do hurtowni według wskazanych kryteriów (określony dostawca, najniższe ceny, umowy określające poziom obrotów, najdłuższe terminy płatności, największy asortyment itp.),
 • Wykorzystanie łączności modemowej i internetowej.

Zakupy

 • Rejestracja faktur, faktur korygujących, przesunięć międzymagazynowych,
 • Wprowadzanie faktur z hurtowni na dyskietkach albo przesłanych modemem lub internetem,
 • Czytelne przedstawianie wprowadzanych dokumentów na ekranie komputera.

Magazyn

 • Możliwość przeprowadzenia dowolnych operacji związanych z magazynem towarów (przesunięcia, protokoły strat, zużycia na potrzeby własne sklepu, darowizny, korekty, wstrzymania towarów),
 • Wykonanie corocznego remanentu z wykorzystaniem tzw. kolektorów danych skracające czas wprowadzania zmian w komputerze nawet kilkakrotnie.

Zestawienia

 • Wykonywanie zestawień księgowych wymaganych w bieżącej pracy sklepu (kilkaset dostępnych zestawień),
 • Możliwość definiowania własnych zestawień,
 • Automatyczne połączenie z systemami Książka Przychodów i Rozchodów oraz Finansowo-Księgowym.

Analizy

 • Głęboka analiza pracy sklepu od strony ekonomicznej (analiza rotacji towarów, obciążenia stanowisk i osób personelu w określonych porach dnia, poziomu zapasów magazynowych, zyskowności grup lub pojedynczych towarów itd.),
 • Możliwość przedstawiania wyników na wykresach,
 • Definiowanie własnych wzorców pozwalających na analizy.

Płatności

 • Rozliczenia z dostawcami i odbiorcami, wystawianie poleceń przelewu, dokumentów KP i KW,
 • Możliwość eksportu poleceń przelewu do systemów bankowości elektronicznej,
 • Prowadzenie rejestru kasowego,
 • Dokładne rozliczenie gotówkowe sklepu, stanowiska, osoby personelu, zmiany (uwzględnienie płatności kartami kredytowymi, czekami, dokumentów kredytowanych, wpłat i wypłat z kasetki itp.).

Strategie

 • Tworzenie zaawansowanych akcji promocyjnych w oparciu o rozbudowany mechanizm definiowania warunków i akcji,
 • Ręczne oraz automatyczne tworzenie cenników towarów możliwych do wykorzystania w systemie promocji,
 • Zarządzanie rabatami i cenami ustalonymi z jednego miejsca dla wszystkich towarów,
 • Zaawansowane strategie ustalania cen detalicznych podczas przyjmowania dostaw.

Administrator

 • Wielopoziomowy system nadawania haseł i uprawnień dla poszczególnych osób personelu,
 • Funkcje administracyjne dostosowujące system do indywidualnych potrzeb i upodobań użytkownika.

System KS-SOW jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz stale modernizowany i dostosowywany do zmieniających się przepisów i wymagań Użytkowników.

Na skróty
Zdalny serwis Zdalny serwis TV Team viewer Zapytaj Zamów wycenę Zamów licencję Zamów usługę Rejestracja na konferencję Newsletter