Dystrybucja spożywcza

     

KS-SODYS to nowoczesne rozwiązanie informatyczne dla firm działających w branży spożywczej. To narzędzie pozwoli każdej firmie kreatywnie rozwijać prowadzoną działalność, płynnie zarządzać i wydajnie funkcjonować na konkurencyjnym rynku.

KS-SODYS można podzielić na dwie równo­rzędne części: część dystrybucyjną – wspomagającą działalność hurtowni oraz część administracyjną, czyli wspomagającą zarządzanie przedsiębiorstwem.

System centralny składa się z kilkunastu zintegrowanych podsystemów. Każdy z nich zapewnia obsługę poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Do najważ­niejszych modułów tworzących sys­tem należą:

DYSTRYBUCJA - LOGISTYKA KS-HOW

Nowoczesny moduł KS-HOW będący fundamentem systemu wspomagania pracy hurtowni spożywczej. Składa się z kilkunastu podmodułów funkcjonalnie skoncentrowanych na kluczowych zadaniach związanych z ewidencją przychodu i rozchodu towarów. I tak przykładowo moduł sprzedaży odpowiada za obsługę dystrybucji, przyjmowanie zamówień od kontrahentów, przegląd zamówień, kontrolę stanów magazynowych, przesunięcia międzymagazynowe, itd. W systemie znajdują się również takie moduły jak Zamówienia, Zakupy, Zestawienia, Kartoteki, Magazyn, Kasa, itd. Warto zwrócić uwagę na takie korzyści wdrożenia, jak automatyczna replikacja danych pomiędzy oddziałami regionalnymi, bieżąca kontrola sprzedaży, możliwość personalizacji trybu obsługi systemu, łatwy dostęp do danych oddziałowych z poziomu centrali, obsługa dokumentów wewnętrznych z wykorzystaniem technologii kodów kreskowych, szerokie możliwości raportowania.

OBSŁUGA MAGAZYNU BEZPRZEWODOWEGO KS-OMB

Magazyn bezprzewodowy to nowoczesna technologia obiegu dokumentów oraz realizacji zadań w magazynie. System KS-SODEL posiada rozszerzenie funkcjonalne w postaci modułu KS-OMB, który zapewnia realizację tej koncepcji w każdym zakresie przy użyciu urządzeń bezprzewodowych (PALMTOP). Cechy charakterystyczne KS-OMB:

  • Bezprzewodowa komunikacja z bazą danych,
  • Możliwość zainstalowana na różnych platformach systemowych: Unix, Linux, Windows,
  • Szybkość w dostępie do danych,
  • Pełne zabezpieczenie aplikacji, użytkownik uzyskuje dostęp do odpowiednich modułów dopiero po zalogowaniu się do systemu,
  • Eliminacja papierowego obiegu dokumentów po stronie magazynu,
  • Obsługę i ewidencję zarówno opakowań zwrotnych jak i kartonów.

KOMUNIKACJA ON-LINE KS-STI

Podstawowym zadaniem modułu jest stworzenie kanału komunikacji pomiędzy producentem/hurtownią a kontrahentem, który umożliwia min. składanie zamówień on-line, dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej oraz innych strategicznych danych. Dzięki temu klient uzyskuje możliwość bieżącej obserwacji stanu realizacji zamówienia z pomocą przeglądarki internetowej lub bezpośrednio z własnego systemu informatycznego. Nowoczesny system zamówień on-line znacząco podnosi jakość obsługi kontrahenta. Wprowadzenie elektronicznej obsługi klienta niewątpliwie powoduje obniżenie kosztów działania zarówno po stronie producenta jak i klienta.

RELACJE Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI KS-CRM

Moduł umożliwia realizację polityki Customer Relationshio Management CRM zarówno w kierunku dostawców jak i odbiorców poprzez: zarządzenie pracą grup przedstawicieli handlowych, płynną realizację zamówień, organizację promocji, centralne zarządzenie działaniami marketingowymi, planowanie czasu pracy przedstawicieli, raportowanie do centrali (tworzenie dowolnych zestawień), organizowanie programów lojalnościowych. Rozwiązanie mobilne w łatwy sposób wspomagają organizację procesu sprzedaży i dystrybucji opartą na przedstawicielach handlowych. Moduł gromadzi niezbędne informacje o kontrahentach, pozwala śledzić historię zamówień, grupować klientów wg wybranego klucza, przejrzyście przeglądać dane na temat sprzedaży, zaległości, a w ten sposób planować działania handlowe.

FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ KS-FKW

Ten nowoczesny moduł wspomaga zarządzenie w zakresie finansów i księgowości. Skutecznie wspiera procesy biznesowe z zakresu controllingu i windykacji. Kluczowe elementy funkcjonalne tego modułu to:

  • W pełni rozlicza działalność firmy z instytucjami podatkowymi,
  • Porządkuje dokumenty w rejestrach, teczkach, dzięki czemu możliwe jest szybkie zlokalizowanie poszukiwanych informacji,
  • Panel windykatora pozwala zarządzać zobowiązaniami kontrahentów,
  • Sporządzenie wybranych analiz i zestawień na potrzeby zarządzania finansowego.

Moduł został wzbogacony w nowoczesne narzędzie rozrachunku, obejmujące funkcje elektronicznej wymiany danych. Pozwala prowadzić ewidencję zarówno w polskich złotych jak i dowolnej walucie obcej z pełnym automatycznym naliczaniem różnic kursowych. Współpraca z pozostałymi modułami w ramach KS-SODYS gwarantuje precyzyjne ewidencjonowanie kosztów w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Tak jak pozostałe moduły systemu, moduł Finanse - Księgowość jest na bieżąco aktualizowany do zmieniających się przepisów prawa.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI KS-ZZL

Moduł KS-ZZL w kompleksowy sposób wspomaga realizację polityki personalnej, wykraczając przy tym daleko poza standardowe możliwości systemów kadrowo-płacowych. Pozwala min. na rejestrację danych personalnych pracowników, ewidencję różnych typów umów, prowadzenie ewidencji urlopów, definiowanie dowolnej liczby składników wynagrodzeń, wydruk indywidualnych i zbiorowych list płac, dokumentów do urzędów skarbowych, zestawień dla GUS oraz przygotowanie dokumentów dla ZUS. Moduł umożliwia również generowanie przelewów dla systemów bankowości elektronicznej. Kompleksowo wspiera prowadzenie ewidencji czasu pracy (za pomocą kart lub czytników linii papilarnych).

EWIDENCJA ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH KS-ESM

Moduł umożliwia pełną ewidencję: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów niskocennych. Pozwala na prowadzenie dwubiegunowej amortyzacji (bilansowej i podatkowej) z możliwością rozbicia opisów wg. dowolnie zdefiniowanych kryteriów. Moduł ma możliwość gromadzenia dowolnych informacji charakteryzujących elementy majątku. Funkcje zawarte w module pozwalają na sprawne zarządzanie majątkiem trwałym poprzez prowadzenie kartotek majątku trwałego, tworzenie planów amortyzacji oraz ewidencję wszystkich związanych z nim dokumentów od przyjęcia o likwidacji.

Na skróty
Zdalny serwis Zdalny serwis TV Team viewer Zapytaj Zamów wycenę Zamów licencję Zamów usługę Rejestracja na konferencję Newsletter