Przychodnia

Najlepsze rozwiązania dla najbardziej wymagających

KS-SOMED to system informatyczny nowych możliwości. 

 • mniej czynności administracyjnych
 • wymiana danych między poradniami i rejestracją
 • oszczędność czasu dzięki gotowym formularzom
 • łatwe i szybkie gromadzenie dokumentacji medycznej
 • dostęp Historii Zdrowia i Choroby bez konieczności zaglądania w papierową dokumentację
 • sprawne zarządzanie jednostką i analiza danych statystycznych
 • ochrona danych medycznych

KS-SOMED to rozwiązanie dla Twojego Centrum Medycznego

 • obsługa wszystkich specjalizacji (POZ, stomatologia, rehabilitacja, okulistyka, medycyna pracy)
 • współpraca z pracownią diagnostyczną USG i RTG
 • wymiana danych z laboratorium zewnętrznym i wewnętrznym
 • rejestracja on-line i automatyczne powiadomienia dla pacjentów
 • współpraca z systemem finasowo-księgowym KS-FKW oraz kadrowo-płacowym KS-ZZL
 • współpraca z systemem obsługi laboratorium KS-SOLAB
 • współpraca z systemem obsługi szpitala KS-MEDIS

Zadaniem poszczególnych modułów składowych systemu jest bezpośrednie wspomaganie obsługi rejestracji pacjentów oraz prowadzenia specjalistycznych gabinetów lekarskich.  System został stworzony dla dowolnej liczby stanowisk i znakomicie sprawdza się podczas pracy w sieci. Podział systemu na wersje funkcjonalne pozwala na jego elastyczne dostosowywanie do indywidualnych wymagań Użytkownika.

Modularność systemu oznacza dla naszych Klientów dużą swobodę w zakresie konfiguracji poszczególnych stanowisk roboczych.

Do najważniejszych modułów tworzących KS-SOMED należą:

MODUŁY LEKARSKIE - Stomatolog, Okulista oraz Gabinet - skierowany do lekarzy różnych specjalności, np.: ogólnych, rodzinnych, pediatrów, ginekologów. Oprócz rezerwacji wizyt pacjentów, służą do wprowadzania i przechowywania danych medycznych uzyskanych podczas kolejnych wizyt pacjenta w gabinecie. Dane te mogą być zarówno w formie dokumentów tekstowych, jak i zdjęć, grafik, filmów itp. W modułach zaimplementowano także inne funkcje ułatwiające pracę lekarza - pozwalające na przykład na zaprojektowanie formularzy wykorzystywanych podczas wizyt pacjentów w gabinecie czy na szybkie wystawienie pacjentowi skierowania;

GABINET ZABIEGOWY – kierowany jest dla pielęgniarek i udostępnia podobną funkcjonalność jak Gabinet Medyczny jednak w ograniczonym zakresie. Pozwala na rejestrowanie usług, tworzenie wywiadów, a także na generowanie dokumentacji medycznej. Wizyta może być tworzona podobnie jak w Gabinecie Medycznym na podstawie rezerwacji z terminarza, po wybraniu pacjenta z listy lub na podstawie skierowania do gabinetu zabiegowego wystawionego przez lekarza;

TERMINARZ - prosty w obsłudze, wielofunkcyjny kalendarz elektroniczny. Umożliwia ustalanie czasu pracy poszczególnych pracowników i gabinetów, rezerwację wizyt na określony dzień i godzinę, wyszukiwanie wolnych terminów dla określonego pracownika lub gabinetu, potwierdzenie umówionych wizyt;

DEKLARACJE - elektroniczne „biurko”, na którym wypełniane są deklaracje pacjentów, a następnie przechowuje się je w odpowiednich „szufladach”;

ZLECENIA -moduł ten rejestruje wszystkie zlecenia wykonywane na rzecz pacjenta. Obsługa zlecenia jest kontrolowana począwszy od przyjęcia skierowania na usługę zaczynając, na zamknięciu zlecenia (czyli rozliczenia z płatnikiem) kończąc;

ROZLICZENIA - moduł odpowiedzialny za rozliczanie kosztów wykonanych usług z poszczególnymi Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia - zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania służby zdrowia. System automatycznie generuje wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia raporty, na podstawie których przychodnia może uzyskać refundację ponoszonych kosztów leczenia pacjentów,

UMOWY - na podstawie zarejestrowanych umów z płatnikami - Narodowym Funduszem Zdrowia, zakładami pracy, POZ, ZFRON, innymi jednostkami opieki zdrowotnej, grupami rabatowymi itp. - rozliczane są wszystkie wykonywane usługi,

MEDYCYNA PRACY (opcja dodatkowa) - wspomaga pracę lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami określonych zakładów pracy. Głównym zadaniem modułu jest rejestrowanie pełnej historii badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych,

PUNKT POBRAŃ (opcja dodatkowa) - umożliwia wystawianie skierowań na badania laboratoryjne, rejestrację pobranego materiału od pacjenta oraz przyjęcie opłaty. Umożliwia również przesyłanie skierowań na badania do laboratorium oraz rejestrację otrzymanych wyników badań, poprzez transmisję protokołem HL7,

ZESTAWIENIA - dzięki rozbudowanym możliwościom generowania różnych zestawień (ilości i rodzajów udzielonych świadczeń, zestawień finansowych, kosztowych itp.) moduł pozwala na szybkie uzyskanie informacji o wynikach działalności jednostki medycznej,

KASA - moduł umożliwia przeprowadzanie transakcji pieniężnych oraz ich dokumentację. Ponadto tworzy wszystkie wymagane ustawowo dokumenty kasowe oraz przesyła raporty do systemu finansowo-księgowego,

KSIĘGA GŁÓWNA - moduł ten pozwala na prowadzenie rejestru wszystkich przyjętych pacjentów oraz udzielonych im świadczeń w Księdze Głównej, Rejestrze Poradni, Księdze Pracowni Diagnostycznej lub Zabiegowej,

KARTOTEKI - moduł zarządzający wszystkimi bazami danych (słownikami) np. pacjentów, usług medycznych, leków. W ramach bazy leków można wyróżnić następujące elementy:

Baza podstawowa (opcja) - zawiera ponad 96 tys. pozycji asortymentowych - znajdują się w niej podstawowe informacje o lekach i środkach ochrony zdrowia,

Baza Interakcji (opcja) - tworzona wspólnie z uniwersyteckimi pracownikami naukowymi - zawiera funkcje umożliwiające automatyczne wyszukiwanie interakcji między składnikami przepisywanych leków;

Baza Średnich Cen (opcja) - tworzona na podstawie raportów pochodzących z Aptecznego Banku Danych - zawiera średnie ceny wszystkich leków, preparatów i środków ochrony zdrowia zawartych w bazie KS-BLOZ®.

Wraz z systemem dostarczane są następujące słownikowe bazy danych (uzupełnione częściowo lub w całości): baza adresowa Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, baza adresowa kraju. System przygotowany jest również do obsługi bazy chorób zgodnej z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) - trzy- i czteroznakowej - oraz bazy procedur medycznych (ICD-9-CM).

 

Każdy użytkownik systemu KS-SOMED ma możliwość działania w ramach innowacyjnego systemu OSOZ. Przynosi to lekarzowi szereg korzyści, z których najważniejsze to:

 • tworzenie indywidualnych kont zdrowotnych pacjenta z zapisem w formie elektronicznej całej historii zdrowia, choroby i leczenia. Dzięki temu pacjent nie musi nosić ze sobą dokumentacji papierowej (wyników badań, zdjęć RTG, wypisów ze szpitala itp.), nie musi pamiętać o przebytych chorobach i ich datach. Lekarz natomiast podczas każdej wizyty ma dostęp do tych danych, co może stanowić pomoc przy diagnozie oraz przy wyborze odpowiedniej strategii leczenia;
 • możliwość uzyskania szybkiej informacji o lekach najczęściej wystawianych dla danego rozpoznania ICD-10 oraz wskaźnikach ich skuteczności;
 • nadzór nad realizacją recepty przez pacjenta – zwrotne wiadomości, czy recepta została wykupiona, kiedy miała miejsce jej realizacja, czy zostały wydane zamienniki;
 • błyskawiczny dostęp do istotnych informacji od konsultantów krajowych i Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 

 

Referencje
Zamów wycenę
Zapytaj
 • Czynności związane z wdrożeniem przebiegły zgodnie z założeniami i zakończyły się udanym uruchomieniem systemu. Pan Tomasz wykonywał swoją pracę z pełnym zaangażowaniem. Dotrzymywał ustalonych terminów oraz założeń. Wykazał się profesjonalizmem, wiedzą i doświadczeniem. Był bardzo otwarty i komunikatywny. Współpraca z Panem Tomaszem to gwarancja udanego wdrożenia.
  List referencyjny
  Dekamed
Brak referencji dla wybranej grupy!
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Rozwiązanie
Parametry umowy
Dane firmy
* Pole wymagane
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Rozwiązanie
Parametry licencji
Wybierz rozwiązanie!
Wybierz program a następnie podaj szczegóły do zamówienia licencji
Nazwa modułu Ilość Cena netto Cena brutto
246 zł 302.58 zł
260 zł 319.8 zł
101 zł 124.23 zł
56 zł 68.88 zł
62 zł 76.26 zł
62 zł 76.26 zł
89 zł 109.47 zł
100 zł 123 zł
102 zł 125.46 zł
139 zł 170.97 zł
155 zł 190.65 zł
207 zł 254.61 zł
207 zł 254.61 zł
207 zł 254.61 zł
217 zł 266.91 zł
217 zł 266.91 zł
248 zł 305.04 zł
259 zł 318.57 zł
326 zł 400.98 zł
342 zł 420.66 zł
388 zł 477.24 zł
404 zł 496.92 zł
435 zł 535.05 zł
517 zł 635.91 zł
1700 zł 2091 zł
2177 zł 2677.71 zł
6118 zł 7525.14 zł
18 zł 22.14 zł
Razem: 260 zł 319.8 zł
Nasz konsultant skontaktuje się, aby ustalić szczegóły zamówienia na KS-MEDIS
Dodatkowe zintegrowane programy
KS-SOLAB
Nasz konsultant skontaktuje się, aby ustalić szczegóły zamówienia licencji.
Dane firmy
* Pole wymagane
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Szczegóły usługi
Poniżej zamieszczamy cennik usług obowiązujący od dnia 05.02.2020 r. Usługi niezdefiniowane w cenniku są wyceniane indywidualnie. Cena liczona za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Do wszystkich podanych cen doliczamy 23% podatku VAT.
Stawka za godzinę pracy po godz. 16:00 liczona jest podwójnie.
Datę i godzinę realizacji należy wcześniej uzgodnić z pracownikami Kamsoft Podlasie Sp. z o.o
Pobierz formularz ZLECENIA JEDNORAZOWEJ ZDALNEJ USŁUGI SERWISOWEJ. Jest to upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
Podpisany formularz wyślij na adres: Kamsoft Podlasie Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 33, 18-300 Zambrów.
Aby przyspieszyć realizację zadania, należy formualarz zeskanować i wysłać na adres mailowy: handel@kamsoftpodlasie.pl


Rodzaj systemu
Wybierz rodzaj systemu!
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów medycznych
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia

Termin realizacji nie jest gwarantowany ze względu na realizację w pierwszej kolejności zgłoszeń od klientów posiadających umowę na stały serwis. Termin realizacji należy uzgodnić z pracownikiem serwisu.
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów dystrybucji i zarządzania
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów zarządzania
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów farmacji
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Dane firmy
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
* Pole wymagane
W najbliżym czasie nie planowane są żadne konferencje.
Na skróty
Zdalny serwis Zdalny serwis TV Team viewer Zapytaj Zamów wycenę Zamów licencję Zamów usługę Rejestracja na konferencję Newsletter