Polityka prywatności

 

Chcemy rozwijać nasz serwis i dostarczać jak najlepszą wartość naszym użytkownikom. Zbieramy tylko niezbędne dane w celu realizacji naszych usług. Dbamy o Twoją prywatność. Twoje dane są u nas bezpieczne i są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w odniesieniu do danych osobowych użytkowników, będących osobami fizycznymi.

 

Warunki ogólne.

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony www.kamsoftpodlasie.pl w rozumieniu  RODO jest KAMSOFT Podlasie Sp. z o.o. – spółka z siedzibą w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego 33, wpisaną  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, pod numerem KRS 0000239884,  NIP 7231568796, REGON 200029687, zwany w dalszej części Administratorem.
 2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych zbieranych za pośrednictwem zbieranych za pomocą strony www.kamsoftpodlasie.pl.
 3. Obowiązek informacyjny dostępny jest pod linkiem: https://kamsoftpodlasie.pl/obowiazek_informacyjny 
 4. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i RODO.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla poprawnego funkcjonowania strony www.kamsoftpodlasie.pl.
 6. Na potrzeby realizacji następujących usług użytkownicy dostarczają nam następujące dane:
  1. Formularze do kontaktu: nazwa firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, mail, telefon.
  2. Formularze zamówień: nazwa firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, mail, telefon, specyfikacja zamówienia.
 7. W celu zapewnienia bezpiecznego i sprawnego działania oraz ciągłego podnoszenia jakości strony www.kamsoftpodlasie.pl lub w celach statystycznych Administrator pobiera automatycznie następujące dane: adres IP, wersja systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik, przeglądane strony.
 8. Administrator informuje, że podczas przeglądania stron internetowychwww.kamsoftpodlasie.pl używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze użytkownika, które służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony www.kamsoftpodlasie.pl. użytkownik w swojej przeglądarce internetowej może ograniczyć lub zablokować pliki „cookies” może to jednak skutkować ograniczeniem niektórych funkcjonalności. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl (również źródło tej polityki cookies)  lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 9. W zależności od dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 10. Administrator nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników bez zgody zainteresowanych użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. Administrator może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Administratora), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności.
  2. Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników uprawnionym organom publicznym, w szczególności organom ścigania, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Administratora.
 11. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na stronie www.kamsoftpodlasie.pl  robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Administrator może ujawnić Google Inc. adres IP.
 12. Zgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami krajowymi Administrator umożliwia realizację  wszystkich praw użytkownika. W tym celu należy wysłać stosowną prośbę na adres daneosobowe@kamsoftpodlasie.pl.
 13. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z wykorzystaniem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Zewnętrzni usługodawcy, na podstawie stosownych umów, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Administratora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 14. Administrator, w razie konieczności, może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.
 15. Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować mailem na adres daneosobowe@kamsoftpodlasie.pl.
Na skróty
Zdalny serwis Zdalny serwis TV Team viewer Zapytaj Zamów wycenę Zamów licencję Zamów usługę Rejestracja na konferencję Newsletter