Laboratorium

Głównym zadaniem systemu jest zintegrowanie wszystkich procesów laboratoryjnych w obrębie jednego kompleksowego systemu informatycznego. W rezultacie system będzie przechowywał pełną dokumentację wszystkich bieżących działań podejmowanych w laboratorium wraz z danymi archiwalnymi.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik identyfikacji materiałów badanych i druków skierowań możliwa jest redukcja czasochłonnej fazy pre- i postanalitycznej do niezbędnego minimum.

Wymiernym efektem wdrożenia systemu będzie podniesienie standardów obsługi pacjentów oraz czynne monitorowanie jakości wykonywanych badań i kosztów z nimi związanych, a co za tym idzie sprawne i precyzyjne kierowanie jednostką.

KS-SOLAB został stworzony w oparciu o kilkuletnie doświadczenia w rozwoju oprogramowania dla jednostek laboratoryjnych. To efekt intensywnych prac projektowych, konsultacji z pracownikami laboratoriów oraz testów użytkowych. Gwarancją wysokich walorów użytkowych jest fakt, że jest to system od podstaw tworzony w oparciu o krajową specyfikę organizacji pracy laboratoriów.

KS-SOLAB oznacza kompleksową informatyzację laboratorium: począwszy od momentu przyjęcia zlecenia na wykonanie badań, przez procesy pre-analityczne i analityczne aż do zatwierdzania wyników, wydania ich pacjentowi i rozliczenie finansowe.

System został stworzony dla dowolnej liczby stanowisk i doskonale sprawdza się w pracy w sieci. Dzięki połączeniu z systemem KS-MEDIS, służącym do wspomagania obsługi szpitali, oraz systemem KS-SOMED możliwy jest automatyczny przepływ informacji zarejestrowanych w gabinecie lekarskim lub na Izbie Przyjęć bezpośrednio do laboratorium, bez konieczności wypełniania druków skierowań.
Elastyczność systemu pod względem konfiguracyjnym pozwala na jego daleko posuniętą indywidualizację i dostosowanie do przyjętych rozwiązań organizacyjnych. Można wręcz powiedzieć, iż system jest „szyty na miarę”.

Sukces systemu KS-SOLAB:

 • automatyzacja wykonywania badań
 • kodowanie badań
 • współpraca systemu z urządzeniami laboratoryjnymi
 • kontrola jakości
 • pełne rozliczenia finansowe
 • generowanie dokumentacji laboratoryjnej
 • wielowymiarowe zestawienia statystyczne
 • bezpieczeństwo danych
 • prosta obsługa

Do najważniejszych funkcji systemu KS-SOLAB należą:

Zastosowanie kodów kreskowych

Pełną automatyzację pracy laboratorium gwarantuje system zapisu informacji w postaci kodów kreskowych. Ich odczyt odbywa się za pomocą czytników. Wszystkie informacje zapisane w kodzie są automatycznie przenoszone do systemu informatycznego KS-SOLAB.

Kod kreskowy może być umieszczony na skierowaniu na badania diagnostyczne, probówce zawierającej materiał badany, wydruku wyników badań czy listach roboczych na poszczególne pracownie diagnostyczne.

Odczytanie kodu kreskowego przez użytkownika powoduje:

 • szybkie odnalezienie w systemie określonego zlecenia,
 • śledzenie na bieżąco stopnia zaawansowania wykonania badania lub całego zlecenia.
 • dla badań jeszcze nie wykonanych przejście do części systemu umożliwiającej rejestrację wyniku badania.

Rejestracja zlecenia

Przyjmowanie zleceń laboratoryjnych odbywa się na podstawie specjalnych kart rejestracyjnych (druków zleceń), gdzie dane o zleceniu zapisane są w postaci kodu kreskowego.

Automatyzacja procesu rejestracji jest możliwa dzięki zastosowaniu czytników OMR. Czytniki te pozwalają na błyskawiczne odczytanie informacji zawartych na formularzu oznaczonym kodem kreskowym. Czas takiego odczytu stanowi ułamek czasu potrzebnego przy ręcznym wprowadzaniu danych (czytniki te są w stanie przetworzyć do 50 formularzy na minutę). Dodatkowo wymierną korzyścią z zastosowania czytników OMR jest kontrolowanie poprawności wypełniania dokumentu w trakcie odczytu. Jednak najważniejszym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem czytników OMR jest eliminacja błędów popełnianych podczas ręcznej rejestracji.

Wykonywanie badań laboratoryjnych

Wykonanie badania laboratoryjnego odbywa się poprzez wprowadzenie wyniku badania do systemu manualnie bądź bezpośrednie przesłanie wyniku do systemu przez analizator, bez konieczności ingerencji operatora.

Rozbudowana baza wartości badanych pozwala na automatyczną analizę i diagnozowanie wprowadzanych wyników w czasie rzeczywistym i ewentualną ich korektę.

Współpraca systemu informatycznego KS-SOLAB z urządzeniami laboratoryjnymi pozwala na pełną automatyzację procesu wykonywania badań. W przypadku transmisji dwukierunkowej, po zarejestrowaniu w systemie informacji umieszczonych na skierowaniu, pracownikowi laboratorium pozostaje jedynie umieścić probówkę oznaczoną kodem kreskowym w analizatorze. Dalsze czynności wykonywane są automatycznie. System KS-SOLAB, na podstawie zarejestrowanych danych, dokona programowania analizatora, a urządzenie po wykonaniu badania automatycznie prześle wynik do systemu, gdzie nastąpi jego wydruk. 

Monitoring urządzeń laboratoryjnych

Zabezpieczenie przed utratą danych gwarantuje system monitorowania pracy wszystkich analizatorów, dzięki czemu administrator systemu ma na bieżąco wgląd w ich pracę.

Pracownia mikrobiologii - czynna rejestracja zakażeń szpitalnych

System KS-SOLAB umożliwia rejestrację pełnego procesu wykonywania badań laboratoryjnych w pracowni mikrobiologii. Dzięki przyjaznemu interfejsowi rejestracja wyników wraz z antybiogramami jest prosta i intuicyjna, a pracownicy laboratorium na bieżąco monitorują stan realizacji danego badania.

Jednym z czynników decydujących o jakości świadczonych usług medycznych w szpitalach jest częstość występowania zakażeń szpitalnych. Nie pozostaje to bez znaczenia przy wprowadzanym od niedawna systemie akredytacji i oceny jakości świadczonych usług medycznych.

System informatyczny KS-SOLAB dzięki współpracy z modułem Zakażeń Szpitalnych oraz systemem KS-MEDIS pozwala na monitorowanie zakażeń szpitalnych w sposób czynny w oparciu o analizę danych klinicznych, laboratoryjnych i aptecznych. Zgromadzone w systemie informacje pozwalają na przeprowadzenie szczegółowej analizy występowania zakażeń szpitalnych.

Dystrybucja wyników

System posiada rozbudowany mechanizm tworzenia i konfigurowania wydruków wyników badań. Ich formę i wygląd można dostosować do indywidualnych wymagań, zgodnie z wypracowaną praktyką. Dystrybucja wyników badań może odbywać się w formie elektronicznej oraz tradycyjnej (papierowej).

Statystyki i rozliczenia finansowe

Wszystkie informacje o wykonanych badaniach, wynikach oraz zleceniach są na bieżąco gromadzone w systemie. KS-SOLAB został wyposażony w narzędzia o charakterze statystycznym dające bardzo szerokie możliwości precyzyjnego określania kosztów funkcjonowania jednostki, prognozowania przyszłych wydatków, planowania nowych zasad kontraktowania umów, itp. 
System umożliwia pełną obsługę rozliczeń z NFZ oraz innymi kontrahentami, z którymi podpisywane są stosowne umowy na świadczenie usług. Może również pełnić rolę okienka kasowego dla pacjentów wykonujących badania prywatnie.

Referencje
Zamów wycenę
Zapytaj
 • NZOZ DIAGNOSTYKA s.c. potwierdza, iż Pan Marcin Laskowski w dniach 01.11.2012—31.03.2013r. dokonał wdrożeniu programu KS-SOLAB. Praca Pana Marcina Laskowskiego dotyczyła: Zainstalowania sprzętu komputerowego, konfiguracji oprogramowania, zestawienia komunikacji z analizatorami laboratoryjnymi, szkolenia pracowników z obsługi systemu. Pracownik podczas swoich działań wykazał się dużą wiedzą, wysoką kulturą osobistą oraz precyzją.
  List referencyjny
  Laboratorium Diagnostyczne DIAGNOSTYKA s.c. w Białymstoku
Brak referencji dla wybranej grupy!
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Rozwiązanie
Parametry umowy
Dane firmy
* Pole wymagane
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Rozwiązanie
Parametry licencji
Wybierz rozwiązanie!
Wybierz program a następnie podaj szczegóły do zamówienia licencji
Nazwa modułu Ilość Cena netto Cena brutto
246 zł 302.58 zł
260 zł 319.8 zł
101 zł 124.23 zł
56 zł 68.88 zł
62 zł 76.26 zł
62 zł 76.26 zł
89 zł 109.47 zł
100 zł 123 zł
102 zł 125.46 zł
139 zł 170.97 zł
155 zł 190.65 zł
207 zł 254.61 zł
207 zł 254.61 zł
207 zł 254.61 zł
217 zł 266.91 zł
217 zł 266.91 zł
248 zł 305.04 zł
259 zł 318.57 zł
326 zł 400.98 zł
342 zł 420.66 zł
388 zł 477.24 zł
404 zł 496.92 zł
435 zł 535.05 zł
517 zł 635.91 zł
1700 zł 2091 zł
2177 zł 2677.71 zł
6118 zł 7525.14 zł
18 zł 22.14 zł
Razem: 260 zł 319.8 zł
Nasz konsultant skontaktuje się, aby ustalić szczegóły zamówienia na KS-MEDIS
Dodatkowe zintegrowane programy
KS-SOLAB
Nasz konsultant skontaktuje się, aby ustalić szczegóły zamówienia licencji.
Dane firmy
* Pole wymagane
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Szczegóły usługi
Poniżej zamieszczamy cennik usług obowiązujący od dnia 01.02.2024 r. Usługi niezdefiniowane w cenniku są wyceniane indywidualnie. Cena liczona za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Do wszystkich podanych cen doliczamy 23% podatku VAT.
Stawka za godzinę pracy po godz. 16:00 liczona jest podwójnie.
Datę i godzinę realizacji należy wcześniej uzgodnić z pracownikami Kamsoft Podlasie Sp. z o.o
Pobierz formularz ZLECENIA JEDNORAZOWEJ ZDALNEJ USŁUGI SERWISOWEJ.
Jest to upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli tylko udostępniasz dostęp do danych (połączenie zdalne), użyj tego formularza:


Jeżeli masz zamiar przekazać dane do Kamsoft Podlasie, użyj tego formularza:Podpisany formularz wyślij na adres: Kamsoft Podlasie Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 33, 18-300 Zambrów.
Aby przyspieszyć realizację zadania, należy formularz zeskanować i wysłać na adres mailowy: handel@kamsoftpodlasie.pl
Rodzaj systemu
Wybierz rodzaj systemu!
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów medycznych
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia

Termin realizacji nie jest gwarantowany ze względu na realizację w pierwszej kolejności zgłoszeń od klientów posiadających umowę na stały serwis. Termin realizacji należy uzgodnić z pracownikiem serwisu.
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów dystrybucji i zarządzania
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów zarządzania
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów farmacji
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Dane firmy
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
* Pole wymagane
W najbliżym czasie nie planowane są żadne konferencje.
Na skróty
Zdalny serwis Zdalny serwis TV Team viewer Zapytaj Zamów wycenę Zamów licencję Zamów usługę Rejestracja na konferencję Newsletter