RODO

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO,  w przeciwieństwie do dotychczas obowiązującej w Polsce ustawy o ochronie danych osobowych, opisuje tylko cele jakie  trzeba osiągnąć, a nie mówi w jaki sposób. Zastosowane rozwiązania mają być adekwatne do poziomu ryzyka jakie występuje w danym podmiocie w związku z przetwarzaniem danych. RODO zachęca do tworzenia kodeksów branżowych, zestawów dobrych praktyk, które mają pomagać organizacjom wskazywać jakie rozwiązania stosować.

W oparciu o tworzące się praktyki oraz zalecenia odpowiednich instytucji proponujemy Państwu wdrożenie RODO w 4 etapach, przy czym nie we wszystkich pomiotach będzie konieczność przechodzenia przez wszystkie etapy.

1.Audyt i analiza ryzyka.

Ten element wydaje się pierwszym, podstawowym krokiem, który powinny zrobić wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe. Audyt wykonujemy w siedzibie klienta i w ramach tych działań:

 • tworzymy ewidencję procesów w których przetwarzane są dane osobowe;
 • przypisujemy rodzaj i kategorię danych oraz ich wrażliwość;
 • określamy cel i podstawę przetwarzania oraz okresy przechowywania poszczególnych zbiorów danych osobowych;
 • identyfikujemy i opisujemy potencjalne zagrożenia;
 • szacujemy ryzyka dla poszczególnych zbiorów;
 • zakładamy podstawowe rejestry (typu: rejestr przetwarzania, rejestr osób upoważnionych, rejestr powierników, rejestr zgód, rejestr naruszeń, itp.)
 • przygotowujemy szablony podstawowych dokumentów (typu: polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, umowa powierzenia, upoważnienia)
 • opracowujemy listę proponowanych zmian organizacyjnych i technicznych.

 

2.Wsparcie w przygotowaniu zmian organizacyjnych i technicznych.

Jeżeli z analizy ryzyka wyjdzie, że poziom zagrożeń jest wysoki i potrzebne jest podjęcie stosownych działań, to w tym kroku proponujemy wsparcie w zakresie:

 • dostosowania procesów biznesowych w kontekście RODO;
 • opracowania dedykowanej dokumentacji (typu: procedury, instrukcje stanowiskowe, umowy powierzenia, itp.);
 • dostosowania infrastruktury technicznej (typu: zabezpieczenia fizyczne, sprzętowe, softwarowe, itp.).

Oszacowanie tego etapu możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu analizy ryzyka i podjęciu decyzji przez podmiot jaki poziom ryzyka jest gotów zaakceptować oraz w jakim zakresie będzie potrzebował wsparcia.   

3.Szkolenia.

Jak powszechnie wiadomo, najczęściej najsłabszym elementem w systemie jest człowiek. Cóż z tego, że zamontujemy super bezpieczny sejf z wyszukanym zamkiem patentowym, jeżeli w codziennej praktyce nie będzie on zamykany lub klucz do niego będzie ogólnie dostępny? Mocno rekomendujemy przeszkolenie całego personelu na dedykowanych szkoleniach stanowiskowych. Uważamy, że tylko szkolenia przeprowadzone w oparciu o zastosowane rozwiązania w danym podmiocie i w zakresie adekwatnym dla danego stanowiska mają szansę realnie podnieść poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych. Szkolenia możecie Państwo zorganizować we własnym zakresie lub my możemy opracować i przeprowadzić dedykowane szkolenia stanowiskowe.  

4.Powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Inspektor Ochrony Danych to nowa funkcja którą wprowadza RODO (zastępuje dotychczasowego ABI). Wszystkie pomioty mogą powołać IOD, ale nie wszystkie muszą. Dla tych podmiotów, które z sukcesem przejdą procedurę dostosowania organizacji do wymagań RODO i będą musieli lub chcieli powołać IOD proponujemy przejęcie takich obowiązków w ramach outsourcingu. W ramach tej usługi oferujemy:

 • Bieżące monitorowanie przestrzegania przepisów RODO w organizacji;
 • Przygotowywanie zaleceń w zakresie ochrony danych w związku ze zmianami wewnątrz i na zewnątrz organizacji (np. monitorowanie pojawiających się nowych wytycznych, kodeksów i dobrych praktyk);
 • Bieżącą aktualizację dokumentacji, w tym prowadzenie stosownych rejestrów;
 • Konsultowanie wszelkich problemów i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • Szkolenia nowych pracowników;
 • Współpracę i komunikację z organem nadzorującym.

 

 Chcesz działać zgodnie z regułami RODO, zapraszamy do kontaktu.

 

Zapytaj
Brak referencji dla wybranej grupy!
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Rozwiązanie
Parametry umowy
Dane firmy
* Pole wymagane
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Rozwiązanie
Parametry licencji
Wybierz rozwiązanie!
Wybierz program a następnie podaj szczegóły do zamówienia licencji
Nazwa modułu Ilość Cena netto Cena brutto
246 zł 302.58 zł
260 zł 319.8 zł
101 zł 124.23 zł
56 zł 68.88 zł
62 zł 76.26 zł
62 zł 76.26 zł
89 zł 109.47 zł
100 zł 123 zł
102 zł 125.46 zł
139 zł 170.97 zł
155 zł 190.65 zł
207 zł 254.61 zł
207 zł 254.61 zł
207 zł 254.61 zł
217 zł 266.91 zł
217 zł 266.91 zł
248 zł 305.04 zł
259 zł 318.57 zł
326 zł 400.98 zł
342 zł 420.66 zł
388 zł 477.24 zł
404 zł 496.92 zł
435 zł 535.05 zł
517 zł 635.91 zł
1700 zł 2091 zł
2177 zł 2677.71 zł
6118 zł 7525.14 zł
18 zł 22.14 zł
Razem: 260 zł 319.8 zł
Nasz konsultant skontaktuje się, aby ustalić szczegóły zamówienia na KS-MEDIS
Dodatkowe zintegrowane programy
KS-SOLAB
Nasz konsultant skontaktuje się, aby ustalić szczegóły zamówienia licencji.
Dane firmy
* Pole wymagane
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Szczegóły usługi
Poniżej zamieszczamy cennik usług obowiązujący od dnia 05.02.2020 r. Usługi niezdefiniowane w cenniku są wyceniane indywidualnie. Cena liczona za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Do wszystkich podanych cen doliczamy 23% podatku VAT.
Stawka za godzinę pracy po godz. 16:00 liczona jest podwójnie.
Datę i godzinę realizacji należy wcześniej uzgodnić z pracownikami Kamsoft Podlasie Sp. z o.o
Pobierz formularz ZLECENIA JEDNORAZOWEJ ZDALNEJ USŁUGI SERWISOWEJ. Jest to upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
Podpisany formularz wyślij na adres: Kamsoft Podlasie Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 33, 18-300 Zambrów.
Aby przyspieszyć realizację zadania, należy formualarz zeskanować i wysłać na adres mailowy: handel@kamsoftpodlasie.pl


Rodzaj systemu
Wybierz rodzaj systemu!
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów medycznych
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia

Termin realizacji nie jest gwarantowany ze względu na realizację w pierwszej kolejności zgłoszeń od klientów posiadających umowę na stały serwis. Termin realizacji należy uzgodnić z pracownikiem serwisu.
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów dystrybucji i zarządzania
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów zarządzania
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów farmacji
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Dane firmy
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
* Pole wymagane
W najbliżym czasie nie planowane są żadne konferencje.
Na skróty
Zdalny serwis Zdalny serwis TV Team viewer Zapytaj Zamów wycenę Zamów licencję Zamów usługę Rejestracja na konferencję Newsletter