Sieć aptek

Dla sieci aptek mamy w ofercie dwa produkty:

 • KS-ZSA – system do gromadzenia danych z aptek, zarządzania centralnymi kartotekami
 • KS-OMNIPHARM – system do sterowaniem sprzedażą w sieci aptek, zarządzania centralnymi kartotekami 

KS-ZSA jest systemem wspomagającym monitorowanie i zarządzanie pracą sieci aptek, pracującym w środowisku Windows.

Centralne zarządzanie aptekami, pozwala na optymalną gospodarkę magazynową, racjonalizowanie zakupów i lepsze wykorzystanie efektu skali przy ich dokonywaniu.

System składa się z kilkunastu powiązanych ze sobą modułów zapewniających szeroki zakres możliwości. Funkcje zawarte w poszczególnych modułach pozwalają na prowadzenie zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń poszczególnych aptek. Istotne cechy wybranych modułów:

Zamówienia centralne:

 • Tworzenie zamówień w imieniu aptek podłączonych do systemu
 • Automatyczne wyszukiwanie kompensat  nadwyżka-zapotrzebowanie
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów na zamówienie
 • Automatyzacja procesu zamawiania
 • Obsługa zamówień pakietowych

Kartoteki centralne:

 • Centralne zarządzanie kartoteką towarową i dostawców w podłączonych aptekach
 • Centralna, zautomatyzowana przecena urzędowa przekazywana bezpośrednio do aptek
 • Definiowanie i utrzymanie centralnych grup towarowych które mogą być wykorzystane w aptekach i centrali

Centralne zarządzanie magazynem:

 • Centralne zarządzanie dokumentami przychodowymi
 • Centralne przeceny konkretnych leków lub zdefiniowanych wcześniej grup leków o procent, o wartość ew. na wspólną cenę
 • Automatyczne okresowe przeceny urzędowe
 • Wyszukiwanie towarów przeterminowanych lub z kończącym się terminem ważności

Analiza skutków podejmowanych działań związanych z nowoczesnym zamawianiem

Pełna funkcjonalność apteki:

 • Pełny wgląd w to, co dzieje się w aptece
 • Tworzenie zestawień finansowo-księgowych
 • Tworzenie analiz ekonomicznych
 • Możliwość sterowania danymi w aptekach
 • Wiele, wiele innych możliwości…

 

Centralne płatności:

 • Scentralizowane zarządzanie rozliczeniami z dostawcami
 • Możliwość wystawiania poleceń przelewu KP,KW
 • Automatyczna kontrola płatności przeterminowanych
 • Bankowość elektroniczna
 • Integracja z systemem KS-FKW

Analizy przekrojowe:

 • Analizy o charakterze centralnym (np. ranking towarów, ranking aptek, struktura sprzedaży, struktura zakupów, cash-flow, analiza zapadalności, analizy nadwyżek i braków magazynowych)
 • Drążenie danych (ang. Data drill)
 • Samodzielnie definiowane analizy i raporty
 • Moduł prognoz i analiz statystycznych

KS-OMNIPHARM to rozwiązanie wspomagające przede wszystkim osoby zarządzające siecią aptek w realizowaniu większości procesów biznesowych. Pozwala na skuteczne kreowanie polityki cenowej poprzez dostarczenie mechanizmów centralnego zarządzania ceną sprzedaży produktów. Możliwość organizowania promocji, czy też sprzedaży wiązanej to tylko nieliczne ze sposobów prowadzących do osiągnięcia tego celu. Ważnym aspektem pracy każdej sieci aptek jest centralne zarządzanie marżą, które jeszcze nigdy nie było tak proste, a to za sprawą możliwości wykorzystania narzędzi analitycznych pozwalających na ocenę podejmowanych decyzji w tym obszarze. Główne zadania realizowane przez system:

Kształtowanie polityki cenowej:

 • To jeden z najważniejszych procesów realizowanych przez zarządzających siecią punktów sprzedaży. Rozwiązanie wspiera w kilku obszarach pozwalających na osiągnięcie założonego celu. Umożliwia kreowanie jednakowej polityki cenowej we wszystkich aptekach lub personalizowanie jej dla wybranej grupy aptek lub apteki, tak aby najbardziej odpowiadała potrzebom rynkowym. Funkcje wspomagające kształtowanie polityki cenowej w sieci aptek: Zarządzanie strategiami cenowymi (Promocje sprzedażowe)
 • Zarządzanie cennikami
 • Kreowanie zachowań sprzedażowych (sugestie sprzedażowe, sprzedaż wiązana itp.)
 • Przeceny centralne 

Ocena realizacji polityki cenowej przez pracowników aptek

Zarządzanie dostawami:

 • Zarządzanie blokadą zamawiania - Usługa blokady zamawiania umożliwia zarządzanie blokowaniem przyjmowania na stan magazynowy i zamawiania towarów w wybranych aptekach przez osoby zarządzające siecią aptek. Odpowiednie ustawienie blokady ma wpływ na politykę zamawiania i zarządzania magazynem aptekiZarządzanie rekomendacjami – Usługa wspierająca farmaceutów w procesie zamawiania towarów oraz ich sprzedaży

 

Zarządzanie kartotekami. 

Kartoteki centralne są podstawą działania sieci punktów sprzedaży.

 • Narzędzie zarządzania Kartotekami Centralnymi wspomaga utrzymywanie jednolitej kartoteki we wszystkich punktach sprzedaży, tak aby wyniki analiz były zawsze wiarygodne.Zarządzanie kartoteką BLOZ
 • Zarządzanie towarami
 • Zarządzanie grupami towarów
 • Zarządzanie centralną bazą dostawców
Zapytaj
Brak referencji dla wybranej grupy!
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Rozwiązanie
Parametry umowy
Dane firmy
* Pole wymagane
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Rozwiązanie
Parametry licencji
Wybierz rozwiązanie!
Wybierz program a następnie podaj szczegóły do zamówienia licencji
Nazwa modułu Ilość Cena netto Cena brutto
246 zł 302.58 zł
260 zł 319.8 zł
101 zł 124.23 zł
56 zł 68.88 zł
62 zł 76.26 zł
62 zł 76.26 zł
89 zł 109.47 zł
100 zł 123 zł
102 zł 125.46 zł
139 zł 170.97 zł
155 zł 190.65 zł
207 zł 254.61 zł
207 zł 254.61 zł
207 zł 254.61 zł
217 zł 266.91 zł
217 zł 266.91 zł
248 zł 305.04 zł
259 zł 318.57 zł
326 zł 400.98 zł
342 zł 420.66 zł
388 zł 477.24 zł
404 zł 496.92 zł
435 zł 535.05 zł
517 zł 635.91 zł
1700 zł 2091 zł
2177 zł 2677.71 zł
6118 zł 7525.14 zł
18 zł 22.14 zł
Razem: 260 zł 319.8 zł
Nasz konsultant skontaktuje się, aby ustalić szczegóły zamówienia na KS-MEDIS
Dodatkowe zintegrowane programy
KS-SOLAB
Nasz konsultant skontaktuje się, aby ustalić szczegóły zamówienia licencji.
Dane firmy
* Pole wymagane
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Szczegóły usługi
Poniżej zamieszczamy cennik usług obowiązujący od dnia 05.02.2020 r. Usługi niezdefiniowane w cenniku są wyceniane indywidualnie. Cena liczona za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Do wszystkich podanych cen doliczamy 23% podatku VAT.
Stawka za godzinę pracy po godz. 16:00 liczona jest podwójnie.
Datę i godzinę realizacji należy wcześniej uzgodnić z pracownikami Kamsoft Podlasie Sp. z o.o
Pobierz formularz ZLECENIA JEDNORAZOWEJ ZDALNEJ USŁUGI SERWISOWEJ. Jest to upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
Podpisany formularz wyślij na adres: Kamsoft Podlasie Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 33, 18-300 Zambrów.
Aby przyspieszyć realizację zadania, należy formualarz zeskanować i wysłać na adres mailowy: handel@kamsoftpodlasie.pl


Rodzaj systemu
Wybierz rodzaj systemu!
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów medycznych
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia

Termin realizacji nie jest gwarantowany ze względu na realizację w pierwszej kolejności zgłoszeń od klientów posiadających umowę na stały serwis. Termin realizacji należy uzgodnić z pracownikiem serwisu.
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów dystrybucji i zarządzania
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów zarządzania
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi serwisu systemów farmacji
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Wybierz rodzaj zamawianej usługi
Miejsce wykonania usługi
Treść zgłoszenia
Dane firmy
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
* Pole wymagane
W najbliżym czasie nie planowane są żadne konferencje.
Na skróty
Zdalny serwis Zdalny serwis TV Team viewer Zapytaj Zamów wycenę Zamów licencję Zamów usługę Rejestracja na konferencję Newsletter