E-recepta – najważniejsze informacje dla aptek

Artykuły, 2018-11-22

 

Jak trzeba przygotować aptekę do realizacji e-recepty?

  1. Apteka musi posiadać konto w Systemie P1
  2. Apteka musi posiadać licencje do obsługi e-Recepty na następujące moduły:
    • Moduł (K) - e-Recepta i DRR P1 - Moduł ten odpowiada za pobieranie i  wysyłanie e-Recept do systemu P1, bez tego modułu apteka nie jest w stanie zrealizować e-Recepty. Wymagana jest 1 licencja na aptekę. Koszt to 59,00zł netto
    • Podpisywanie podpisem elektronicznym certyfikatem P1 (e-Recepta, DRR) – Moduł ten odpowiada za podpis elektroniczny dokumentów e-Recepty oraz DRR wysyłanych do P1. Bez tego modułu apteka nie jest w stanie podpisać cyfrowo e-Recepty i DRR do P1. Licencja modułu jest liczona na stanowisko, kupując go mamy możliwość podpisywania cyfrowo dokumentów e-Recepty i DRR na 3 stanowiskach (koszty modułu na pierwsze 3 stanowiska to 140,00zł netto). Jeśli apteka posiada więcej niż 3 stanowiska (na których obsługiwana będzie e-Recepta oraz retaksacja), musi rozszerzyć moduł o dodatkowe stanowiska (koszt rozszerzenia to 29,00zł netto za każde kolejne stanowisko).
  3. Personel apteki musi umieć zrealizować e-receptę.

Obsługa e-recepty różni się bardzo mocno od taksacji recepty papierowej. W związku z powyższym zalecane jest przeszkolenie przynajmniej jednej osoby w aptece we zakresie obsługi e-recepty.

Zapraszamy na warsztaty z obsługi e-recepty. 

 

Jak należy taksować recepty od 1 stycznia 2019r.?

Każda zrealizowana recepta od 1 stycznia 2019 (dotyczy również recept tradycyjnych, papierowych) musi być otaksowana wg. nowych zasad, tzn. tworzony jest elektroniczny Dokument Realizacji Recepty (DRR), wg rozporządzenia w sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018, Dz.U. 2018 poz.754.  DRR należy wytworzyć dla każdej pozycji na recepcie w wersji elektronicznej, a w przypadku barku dostępu do systemu teleinformatycznego o którym mowa w art. 7 ustawy o SIOZ czytelne naniesienie danych wymienionych w ust.5 i 6 na recepcie lub odrębnym dokumencie przechowywanym łącznie z receptą.

Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 nr 113 poz. 657 art. 11 ust. 5 pkt 1) dane o realizacji recepty zamieszczanie są w SIM niezwłocznie!

 

Ile leków może być na jednej e-recepcie?

Na jednej e-recepcie można przepisać jeden lek, środek specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny.  E-recepty można łączyć w pakiety z jednym kluczem recepty, który może być przedstawiany w postaci kodu kreskowego lub przez PIN i PESEL. Pacjent może wykupić poszczególne recepty w poszczególnych aptekach.

 

Czy można częściowo realizować e-recepty?

Farmaceuta może zrealizować część recepty (nie wszystkie opakowania), a pozostała część może być zrealizowana w tej samej aptece z zachowaniem refundacji w terminie ważności recepty.

 

Z czym przychodzi pacjent do apteki jeżeli ma e-receptę?

Pacjent z e-receptą przekazuje farmaceucie klucz recepty lub pakietu recept (papierowy wydruk zawierającym kod dostępowy e-recepty i podstawowe informacje dotyczące przepisanego leku) lub kod dostępowy (SMS lub email) i PESEL.  Wszyscy pacjenci którzy nie mają założonych Indywidulanych Kont Pacjenta zawsze otrzymują od lekarza wydruk z kluczem recepty.

Tagi: eRecepta
Na skróty
Zdalny serwis Zdalny serwis TV Team viewer Zapytaj Zamów wycenę Zamów licencję Zamów usługę Rejestracja na konferencję Newsletter